Въпроси и отговори

На какъв принцип се развива франчайза?

На база население на избрания район.

Какво включва обучението и колко продължава?

Обучението се състои от две части:

1. Педагогическо обучение: Ще присъствате на нашето ексклузивно обучение за учители като наблюдател, което е и вълнуващо, и полезно. Обучението продължава 5 дни. Добрата новина е, че няма да правите нищо от работата в клас и домашните, давани на кандидат учителите. Ако искате да станете сертифициран учител, трябва да заплатите обучението и пълноправно да участвате в него.

2. Бизнес обучение: Първоначално и текущо.

Какви са франчайзинговите такси?

Плащате еднократно за франчайзинговите права. При подновяване на договора не се изисква допълнително плащане.

Имам ли изключителни права върху територията, на която избера да работя?

ДА! Ексклузивитетът е в основата на нашия общ успех и важно предимство в глобалната ни маркетингова структура.

Въпроси и отговори

На какъв принцип се развива франчайза?

На база население на избрания район.

Какво включва обучението и колко продължава?

Обучението се състои от две части:

1. Педагогическо обучение: Ще присъствате на нашето ексклузивно обучение за учители като наблюдател, което е и вълнуващо, и полезно. Обучението продължава 5 дни. Добрата новина е, че няма да правите нищо от работата в клас и домашните, давани на кандидат учителите. Ако искате да станете сертифициран учител, трябва да заплатите обучението и пълноправно да участвате в него.

2. Бизнес обучение: Първоначално и текущо.

Какви са франчайзинговите такси?

Плащате еднократно за франчайзинговите права. При подновяване на договора не се изисква допълнително плащане.

Имам ли изключителни права върху територията, на която избера да работя?

ДА! Ексклузивитетът е в основата на нашия общ успех и важно предимство в глобалната ни маркетингова структура.

УЧИТЕЛИ

ФРАНЧАЙЗ

КУРСОВЕ

“Хелен Дорон” по света

Share