Нашите ценности

Освен английски език, курсовете ни преподават основни ценности и житейски уроци. Децата естествено усвояват тези ценности чрез герои и истории, които започват да обичат и с които се идентифицират.

Повече от английски. Ценности за цял живот.

About-Values-Helen-Doron-Bulgaria-Sofia-Anglijski-za-Deca1

В Хелен Дорон преподаваме:

Доброта и толерантност

Зачитане на културното разнообразие

Грижа за планетата и всички живи същества

Здравословен начин на живот

Значението на приятелите и семейството

Всеки може да бъде млад герой!