Английски за деца 8-11

Консултирайте се с най-близкия учебен център за подходящия курс за Вашето дете

Jump with Joey

Пол и неговата приятелка Мили помагат на мама Канги и палавия й син Джоуи да разрешават проблеми в Сторивил, а четенето и писането не изостават!
Jump with Joey включва 12 епизода, 25 песни, 4 тетрадки с разширена реалност, където героите оживяват в своите книги, и работна тетрадка за четене и писане.

В Jump with Joey учениците се срещат с вече познати герои от класическата английска детска литература, но представени в различна светлина.

В епизодите се засягат фундаментални теми като силата на приятелството и прошката, колко важно е да сме добри с другите и да им помагаме в нужда,.

Да се грижим за околната среда като рециклираме и даряваме старите си вещи за благотворителност.

Освен богатия разговорен английски, децата продължават да упражняват четене и писане както с игри в класната стая, така и с помощта на работната тетрадка.

Както и в Alphaboat, децата се учат да четат по възможно най-естествения начин, забавлението е гарантирано, а резултатите са видими.

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-ChuitePesen

 • 8 – 9 години

 • 9 месеца

 • 900 думи

 • 60 минути

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-MJWJ

More Jump with Joey

Този курс е продължение на Jump with Joey, форматът е същият – с нови епизоди и нови предизвикателства в четенето.

Учениците продължават да развиват своите умения за четене и писане на английски, а разговорният език не изостава.

В More Jump with Joey се изучават по-напреднали езикови структури и се обогатява речника докато учениците научават важни ценности като грижа за животните, приемане на различни гледни точки, преодоляване на страхове и препятствия, и много други.

Работната тетрадка за четене и писане продължава да е неизменна част от учебното съдържание, а работата с нея става все по-лесна и ефикасна.

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-ChuitePesen

 • 8 до 10 години

 • 9 месеца

 • 700 думи

 • 60 минути

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-more-JWJ

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-PaulWardExplores

Paul Ward Explores‎

Paul Ward Explores е курс за по-големи деца, които вече са натрупали добри познания по английски. Учениците следват Пол, семейството и приятелите му в пътешествията им по света, запознавайки се с различни култури, традиции и обичаи.

Paul Ward Explores въвежда 1700 английски думи и 8 песни. Нивото на разговорен английски е доста високо и включва скоропоговорки.

Това е първият курс, в който децата съзнателно изучват граматиката на езика (до този момент тя се усвоява пасивно).

Както с всички други умения до момента и това следващо предизвикателство се преподава чрез игри, които вече са със завишена трудност.

Уроците помагат на учениците да се съсредоточат върху изразяването и да интегрират новите думи с вече натрупаните знания.

Писмените упражнения са съпътствани от интересни истории, които забавляват децата.

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-ChuitePesen

 • 9 до 11 години

 • 9 месеца

 • 1700 думи

 • 60 минути

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-PPWE

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-PaulWardsAdventures

Paul Ward’s Adventures

Учениците следват приключенията на Пол Уорд и практикуват говорене, четене, писане и граматика на по-напреднало ниво.

Paul Ward’s Adventures предлага 2000 думи и английските граматични структури, необходими за постигане на ниво А1 от Общата европейска референтна рамка.

Граматиката се основава на съдържанието и речника от учебния комплект на Paul Ward’s Adventures и подготвя учениците за курсовете по английски език Helen Doron Teen.

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-ChuitePesen

 • 10 – 11 години

 • 9 месеца

 • 2 000 думи

 • 60 минути

-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-PPWA

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-JumpwithJoey

Jump with Joey

Пол и неговата приятелка Мили помагат на мама Канги и палавия й син Джоуи да разрешават проблеми в Сторивил, а четенето и писането не изостават!
Jump with Joey включва 12 епизода, 25 песни, 4 тетрадки с разширена реалност, където героите оживяват в своите книги, и работна тетрадка за четене и писане.

 • 8 – 9 години

 • 9 месеца

 • 900 думи

 • 60 минути

В Jump with Joey учениците се срещат с вече познати герои от класическата английска детска литература, но представени в различна светлина.

В епизодите се засягат фундаментални теми като силата на приятелството и прошката, колко важно е да сме добри с другите и да им помагаме в нужда,.

Да се грижим за околната среда като рециклираме и даряваме старите си вещи за благотворителност.

Освен богатия разговорен английски, децата продължават да упражняват четене и писане както с игри в класната стая, така и с помощта на работната тетрадка.

Както и в Alphaboat, децата се учат да четат по възможно най-естествения начин, забавлението е гарантирано, а резултатите са видими.

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-MJWJ

More Jump with Joey

Този курс е продължение на Jump with Joey, форматът е същият – с нови епизоди и нови предизвикателства в четенето.

 • 8 до 10 години

 • 9 месеца

 • 700 думи

 • 60 минути

Учениците продължават да развиват своите умения за четене и писане на английски, а разговорният език не изостава.

В More Jump with Joey се изучават по-напреднали езикови структури и се обогатява речника докато учениците научават важни ценности като грижа за животните, приемане на различни гледни точки, преодоляване на страхове и препятствия, и много други.

Работната тетрадка за четене и писане продължава да е неизменна част от учебното съдържание, а работата с нея става все по-лесна и ефикасна.

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-PaulWardExplores

Paul Ward Explores‎

Paul Ward Explores е курс за по-големи деца, които вече са натрупали добри познания по английски. Учениците следват Пол, семейството и приятелите му в пътешествията им по света, запознавайки се с различни култури, традиции и обичаи.

 • 9 до 11 години

 • 9 месеца

 • 400 думи

 • 60 минути

Paul Ward Explores въвежда 1700 английски думи и 8 песни. Нивото на разговорен английски е доста високо и включва скоропоговорки.

Това е първият курс, в който децата съзнателно изучват граматиката на езика (до този момент тя се усвоява пасивно).

Както с всички други умения до момента и това следващо предизвикателство се преподава чрез игри, които вече са със завишена трудност.

Уроците помагат на учениците да се съсредоточат върху изразяването и да интегрират новите думи с вече натрупаните знания.

Писмените упражнения са съпътствани от интересни истории, които забавляват децата.

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-PaulWardsAdventures

Paul Ward’s Adventures

Учениците следват приключенията на Пол Уорд и практикуват говорене, четене, писане и граматика на по-напреднало ниво.

 • 10 до 12 години

 • 9 месеца

 • 2 000 думи

 • 60 минути

Paul Ward’s Adventures предлага 2000 думи и английските граматични структури, необходими за постигане на ниво А1 от Общата европейска референтна рамка.

Граматиката се основава на съдържанието и речника от учебния комплект на Paul Ward’s Adventures и подготвя учениците за курсовете по английски език Helen Doron Teen.

Учителите са сърцето на “Хелен Дорон”

и ние много се гордеем с тях! Те са хората, които вдъхват живот на уникалната ни методология и чрез позитивната си енергия в клас превръщат ученето в детска игра.

Учителите са сърцето на “Хелен Дорон”

и ние много се гордеем с тях! Те са хората, които вдъхват живот на уникалната ни методология и чрез позитивната си енергия в клас превръщат ученето в детска игра.

Светът на Helen Doron English

The Helen Doron Methodology

The Music of Language

Helen Doron on Bilingualist

Helen Doron on Learning English

 

The Helen Doron Methodology

The Music of Language

Helen Doron on Bilingualist

Helen Doron on Learning English

Пасивно слушане

Поощрение

Малки групи

Учене чрез забавление

 

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-ABC

Пасивно слушане

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-OK

Поощрение

Малки групи

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-Zabavlenie

Учене чрез забавление

Научете повече

УЧИТЕЛИ

ФРАНЧАЙЗ

КУРСОВЕ

“Хелен Дорон” по света

Изберете курс за вашето дете

Share