Четири принципа, първокласни курсове и отдадени учители – това е методологията „Хелен Дорон”

Всички курсове на „Хелен Дорон”, независимо за каква възраст, се основават на четири принципа, които допринасят за неоспоримия успех на метода:

  • Пасивно слушане. Заедно със заниманията в час, това е основен елемент от начина ни на работа. Учебните материали към всеки наш курс включват аудио дискове, които е най-добре да се слушат пасивно два пъти на ден по 15-20 минути. Това осигурява ежедневно облъчване с езика и способства за ефективното му усвояване във всички аспекти, включително мелодика, интонация и произношение.
  • Насърчение. Когато детето ви каже първите си думи, вие естествено сте във възторг и не спирате да го хвалите, и това го насърчава да казва все повече и повече неща. В “Хелен Дорон” учим английски по същия начин – с много похвала и насърчение
  • Малки групи. Всички нашите курсове се провеждат в групи от 4 – 8 деца. О една страна това дава предимството децата да общуват и взаимодействат в група, което е много по-ефективно от индивидуалното обучение. От друга, малките групи дават възможност за индивиуална изява и внимание.
  • Учене чрез забавление. В “Хелен Дорон” взимаме под внимание стила на учене на децата и използваме много игри, музика, движение и други забавни активности, за да извлечем максимален резултат от естествения им стремеж към знания и способността да усвояват езици.

Добавяме и дипломирани учители, чийто ентусиазъм заразява децата и те нямат търпение да дойде следващия час, и ви предлагаме най-добрите курсове в бранша.

Всички наши курсове —от Baby’s Best Start до Teen English—са разработени  под ръководството на самата Хелен Дорон.  Педагогическият екип  се състои от специалисти по лингвистика,  английски език и детско развитие. Всички истории, песни и анимации са създадени специално за „Хелен Дорон” и са пряко свързани с материала, изучаван в съответния курс.

Нашата методология

Четири принципа, първокласни курсове и отдадени учители – това е методологията „Хелен Дорон”

Всички курсове на „Хелен Дорон”, независимо за каква възраст, се основават на четири принципа, които допринасят за неоспоримия успех на метода:

  • Пасивно слушане. Заедно със заниманията в час, това е основен елемент от начина ни на работа. Учебните материали към всеки наш курс включват аудио дискове, които е най-добре да се слушат пасивно два пъти на ден по 15-20 минути. Това осигурява ежедневно облъчване с езика и способства за ефективното му усвояване във всички аспекти, включително мелодика, интонация и произношение.
  • Насърчение. Когато детето ви каже първите си думи, вие естествено сте във възторг и не спирате да го хвалите, и това го насърчава да казва все повече и повече неща. В “Хелен Дорон” учим английски по същия начин – с много похвала и насърчение
  • Малки групи. Всички нашите курсове се провеждат в групи от 4 – 8 деца. О една страна това дава предимството децата да общуват и взаимодействат в група, което е много по-ефективно от индивидуалното обучение. От друга, малките групи дават възможност за индивиуална изява и внимание.
  • Учене чрез забавление. В “Хелен Дорон” взимаме под внимание стила на учене на децата и използваме много игри, музика, движение и други забавни активности, за да извлечем максимален резултат от естествения им стремеж към знания и способността да усвояват езици.

Добавяме и дипломирани учители, чийто ентусиазъм заразява децата и те нямат търпение да дойде следващия час, и ви предлагаме най-добрите курсове в бранша.

Всички наши курсове —от Baby’s Best Start до Teen English—са разработени  под ръководството на самата Хелен Дорон.  Педагогическият екип  се състои от специалисти по лингвистика,  английски език и детско развитие. Всички истории, песни и анимации са създадени специално за „Хелен Дорон” и са пряко свързани с материала, изучаван в съответния курс.

Нашата методология

Светът на Helen Doron English

The Helen Doron Methodology

The Music of Language

Helen Doron on Bilingualist

Helen Doron on Learning English

 

The Helen Doron Methodology

The Music of Language

Helen Doron on Bilingualist

Helen Doron on Learning English

Често задавани въпроси от родители

Колкото по-рано започне детето, толкова по-лесно ще усвои чуждия език, стига той да му бъде поднасян редовно и систематично. В „Хелен Дорон” започваме с бебета под 1 година. Най-малките ни ученици не винаги разбират всичко, което им се казва по време на занятията, но попиват звуците, граматиката и интонацията на английския език, също както учат и майчиния.До неотдавна масовото разбиране е било, че децата нямат капацитета да учат едновременно повече от един език. И практиката, и научните изследванията показват, че е вярно точно обратното. До навършването на 6 години детският мозък е програмиран да учи езици. Научаването на чужд език в ранна възраст разширява броя на връзките в мозъка и спомага за усвояването на нови умения в различни области в по-късна възраст.

За да продължи усвояването на езика и извън класната стая.И малките, и големите деца обожават повторението и нямат нищо против да слушат една и съща приказка хиляди пъти. Същото е и с нашите дискове. Родители се уморяват от тях, но децата – не. Всички курсове на „Хелен Дорон” са моделирани така, че учениците да бъдат постоянно и систематично  облъчвани от езика, с което максимално се доближават до  атмосферата на двуезичните семейства и чуждоезиковата среда.Пасивното слушане е неразделна част от метода „Хелен Дорон”. Оптимално това трябва да се случва два пъти на ден, по 15-25 минути всеки път. Това осигурява постоянното облъчване с английски, което е толкова важно в ранна възраст. Всеки наш учебен комплект включва 4 CD-та за пасивно слушане. Не е необходимо да насилвате детето да слуша съсредоточено музиката, диалозите и историите. Пасивното слушане е именно това – пасивно попиване на звуците, ритъма, интонацията и произношението на езика, който звучи като фон докато децата играят, подготвят се за сън или пътуват в колата, но не и когато гледат телевизия или се хранят със семейството.

Има поне 6 основателни причини да изберете „Хелен Дорон” на вашето дете:1. Редовното слушане на английски вкъщи, съчетано с положителната атмосфера в клас, провокират бързото постигане на успех. Това мотивира децата да продължават да прогресират и, най-важното, при нас МНОГО ИМ ХАРЕСВА!2. Методът „Хелен Дорон” взима предвид индивидуалния стил на учене на различните деца и използва игри, движения, музика и много забавни активности, за да подсили естествената им склонност към учене.3. Helen Doron English е цялостно преживявяне. Никоя друга школа не предлага толкова ефективна методология и възрастово подходящи учебни материали за всички обхванати от курсовете й възрасти – от бебета до тинейджъри. И макар че е най-добре усвояването на англисйки да започне възможно най-рано, децата и подрастващите могат да се включат в курсовете ни на всяка възраст и пак да имат голяма полза от обучението по нашия метод. 4. Курсовете на „Хелен Дорон” се преподават в малки групи от 4-8 деца. От една страна, това дава предимствата на груповото взаимодействие, което е много по-ефективно от частните уроци. От друга страна, малките групи дават на всяко дете възможност да се изяви и да получи лично внимание. 5. Нашите учители са една от най-важните причини да изберете някой от учебните центрове „Хелен Дорон”. Всички те преминават интензивно обучение, в което подробно се изучават методологията на преподаване и работата с ексклузивните ни учителски материали. В последствие редовно участват в допълнителни семинари за разширяване и усъвършенстване на квалификацията си. Учителите на „Хелен Дорон” са признати за най-добрите в бранша. 6. И не на последно място, тъй като методът се основава на похвалата и насърчението, ние спомагаме за цялостното положително развитие на децата и превръщането им в личности, уверени в своите способности и умения.‎

Комбинацията от активни уроци в клас и пасивно слушане вкъщи е много ефективна и дава резултат при посещение веднъж в седмицата. Нашите центрове предлагат още две предимства: уроци по 60 минути и наваксване на пропуските, когато се наложи детето да остъства.

Децата до 7 години безпроблемно усвояват граматиката като част от говоримия език и я използват адекватно при общуване. В нашите центрове започваме да преподаваме четене на 6-7-годишна възраст, на 8 включваме и по-активно писане. Граматика започва да се преподава на деца от 9-годишна възраст нагоре, ако те вече имат добро ниво на говорим и писмен английски.

Научете повече

УЧИТЕЛИ

ФРАНЧАЙЗ

КУРСОВЕ

“Хелен Дорон” по света

Пасивно слушане

Поощрение

Малки групи

Учене чрез забавление

 

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-ABC

Пасивно слушане

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-OK

Поощрение

Малки групи

Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-Zabavlenie

Учене чрез забавление

Share