ЩЕДРИЯТ ВТОРНИК 2023

Учебни центрове “Хелен Дорон” и тази година ще подкрепят една от организациите, които работят с раково болните деца в България.  Това е Фондация “Злато” – https://www.fgold.org/

Екипът на Фондация „Злато”, работи активно от 2014 год. на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. Осигурява психо-социална подкрепа на всяко ново диагностицирано дете и семейството му, превежда го по трънливия път на лечение и последващата социализация, осигурява допълнителна помощ при възникнала нужда. Целта е да помогне децата да преодолеят емоционалните и психологически последствия от болестта и да улесни социалната адаптация след приключване на лечението.

Oсновните направления, по които работи фондацията и има нужда от подкрепа, са:

КЛИНИКА – Осигуряване на психо-социална подкрепа от момента на диагностициране по пътя на лечение, заплащане на хистологични изследвания, закупуване на консумативи при възникнала нужда, подкрепа за подобряване на материалната база.

ЛЕТНИ ЛАГЕРИ – Летните лагери са част от проследяващата психо-социална грижа. Те са абсолютно безплатни за децата. Организират се лагери за деца до 10 год. със семейства им, както и за деца и младежи над 10 г, Лагерите играят изключителни важна роля за вентилиране на натрупаната болка и отчаяние и са основна стъпка към връщането обратно в живота. Най-голямата победа за всяко дете, преборило болестта, е да повярва, че е герой, а не аутсайдер, да знае, че не е само и че доброто тепърва предстои.

Именно в това направление ще подкрепим фондацията тази година.

ЦЕНТЪР – Предстои откриване на дневен център за деца с онкологични заболявания на територията на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” в непосредствена близост до клиниката за лечение на децата, в който децата и техните семейства, да получат психо-социална подкрепа по трудния път по време на лечение, поддържаща терапия и последващата необходимост от ресоциализация.  Идеята е центърът да приютява всички деца и родители, които имат нужда от защитено пространство и подкрепа, особено в периода на дългата социална изолация.

Ако и вие решите да подпомогнете работата на фондацията, може да намерите повече информация тук: https://www.fgold.org/contact-us

Share