HELEN-DORON-CAMPAÑA20181001

Организация на учебния процес през учебната 2021 – 2022 г.

Както и през миналата учебна година, организацията на учебния процес в учебни центрове „Хелен Дорон“ е съобразена с предвидените задължителни и препоръчителни противоепидемични мерки за извънкласните форми на обучение.

Учебните занятия през учебната 2021 – 2022 година ще се провеждат присъствено;

Графикът на занятията е изготвен така, че да се избегне струпването на много хора  и да има време за проветряване и / или дезинфекция на помещенията;

Родители, които придружават децата си в час, трябва да носят маска от влизането в учебния център до напускането му;

Останалите родителите не влизат в центъра – оставят децата до входа и ги взимат оттам;

Преди влизане в клас децата задължително си измиват ръцете;

След влизането на децата по стаите и започване на занятията,  родителите могат да изчакат в приемната, като носят маски и спазват социална дистанция от 1.5 м;

Помещенията се дезинфекцират периодично с разрешен от Министерство на здравеопазването дезинфектант, с кратко време на въздействие (до 15 минути);

Екипът на учебния център работи с прозрачни шлемове или прозрачни маски;

В учебния център не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, и др.).

При изменения в изискванията на компетентните органи, настъпили след началото на учебната година, организацията на учебния процес ще бъде променена съобразно и ще бъде своевременно оповестена.

Share