БЪРНАУТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

УРОК ПО ЗАДРУЖНОСТ В „ХЕЛЕН ДОРОН ПЛОВДИВ“

Светът преди и след пандемията е тема, която занимава умовете на мнозина. Налага се становището, че цялостната ни адаптация на ниво личност и общество към така наречената нова нормалност изисква холистичен подход, особено ако говорим за опазване на най-ценното – здравето. Различните проучвания по темата водят до основния извод, че менталното здраве е от първостепенно значение за имунната ни система и за общото ни физическо състояние.

Добрата психическа кондиция на педагозите, които работят в мрежата на „Хелен Дорон“ с бебета и деца, е решаваща за качественото провеждане на заниманията по ранен английски език в нашите учебни центрове. Професията им има висока социална значимост и изисква силно развита емоционална интелигентност, за да може те успешно да възпитават и обучават своите малки ученици. Това е и една от причините учителите да са сред най-застрашените от така наречения „бърнаут“ или състоянието на професионално прегаряне, което се изразява в емоционално и физическо изтощаване.

Водени от вярата, че превенцията на такова състояние е най-добрата грижа за нашите учители, колегите от „Хелен Дорон Пловдив“ потърсиха съдействието на психолог Ралица Коцева, за да организира нарочен семинар по темата. Ралица Коцева е партньор и съмишленик на „Хелен Дорон Пловдив“ – единствената школа по английски език за бебета и деца в града под тепетата, чиито учители преподават по уникалния метод за усвояване на английския език като втори майчин. През годините екипът на школата заедно с Ралица са организирали и провеждали работилници и консултации за бебета и деца на тема ранното детско развитие. Тези срещи с психолога в учебния център са се радвали на голям интерес и участие сред активната родителска общност на „Хелен Дорон Пловдив“.

Семинарът се проведе в любимото място за работни срещи и отдих на екипа на учебния център. В слънчевата съботна сутрин разговорът с учителите започна с описание на явлението „бърнаут“ – какви са проявленията му при професионалистите, занимаващи се с деца, и кои са ефективните начини да се справят с предизвикателствата, възникнали при сблъсъка с новите условия на живот и работа в ситуацията на пандемия.

Тръгвайки от вярата и убеждението, че добрите учители са най-вече добри ученици, учителите и мениджърите на школата имаха възможност да научат полезен урок по задружност – как по пътя на споделянето и на взаимното опознаване, със средствата на играта и на свободното творчество се постига истинският потенциал и сила на общността на „Хелен Дорон Пловдив“. Открои се и пъстротата на различните индивидуални заложби и интереси на членовете на екипа. Именно в умелото им съчетаване се крие и тайната за високата продуктивност на успешните екипи. Накрая, по забавен начин учителите на „Хелен Дорон Пловдив“ сътвориха и отнесоха със себе си послания в бутилка, написани от техните колеги, като скъп спомен от съвместното преживяване.

Share