Anglijski-za-Deca-Helen-Doron-Bulgaria-Blog-3

Стипендия „Образованието – най-добрата ваксина срещу криза“

Ние в “Хелен Дорон” вярваме, че образованието е ключът към бъдещия успех на днешните деца, а английският език е средството, което ще им открие нови хоризонти, ще ги запознае с други култури и на по-късен етап ще ги мотивира да се включат активно в развитието на гражданското общество.

„Хелен Дорон Пловдив“ подкрепя мотивирани родители да инвестират в образованието на децата си, като през учебната 2020/ 2021 предоставя три пълни стипендии, които покриват учебните материали и таксата за годишен курс по английски език за съответната възраст на детето.

Условия за кандидатстване:
1. Детето има българско гражданство.
2. Детето е на възраст между 1 и 6 години.
3. Адресът на местоживеене на поне един от родителите е на територията на Област Пловдив.
4. Предимство ще имат родители, участвали в социално отговорен проект.
5. Предимство ще имат родители с международен опит (обучение, работа, друго).

Кандидатите ще трябва да попълнят този формуляр до 23:59 на 14 септември 2020

Времева рамка на конкурса:
до 14 септември – Кандидатстване по документи
15 септември – Одобрените кандидати ще получат отговор
16 – 18 септември – Индивидуално онлайн интервю с комисията
19 септември – Обявяване на тримата стипендианти

Share