Английски за деца (8-11)
Консултирайте се с местния Учебен Център за подходящия курс за Вашето Дете
Jump with Joey
Jump with Joey

Пол и неговата приятелка Мили помагат на мама Канги и палавия й син Джоуи да разрешават проблеми в Сторивил, а четенето и писането не изостават!
Jump with Joey включва 12 епизода, 25 песни, 4 тетрадки с разширена реалност,  където героите оживяват в своите книги, и работна тетрадка за четене и писане.

В Jump with Joey учениците се срещат с вече познати герои от класическата английска детска литература, но представени в различна светлина. В епизодите се засягат фундаментални теми като силата на приятелството и прошката, колко важно е да сме добри с другите и да им помагаме в нужда, да се грижим за околната среда като рециклираме и даряваме старите си вещи за благотворителност.

Освен богатия разговорен английски, децата продължават да упражняват четене и писане както с игри в класната стая, така и с помощта на работната тетрадка. Както и в Alphaboat, децата се учат да четат по възможно най-естествения начин, забавлението е гарантирано, а резултатите са видими.

7 - 9 години

9 месеца

‎900 думи

60 минути

Възраст
7 - 9 години
Брой Уроци
9 месеца
Vocabulary Learned
‎900 думи
Дължина на Урока
60 минути

В Jump with Joey учениците се срещат с вече познати герои от класическата английска детска литература, но представени в различна светлина. В епизодите се засягат фундаментални теми като силата на приятелството и прошката, колко важно е да сме добри с другите и да им помагаме в нужда, да се грижим за околната среда като рециклираме и даряваме старите си вещи за благотворителност.

Освен богатия разговорен английски, децата продължават да упражняват четене и писане както с игри в класната стая, така и с помощта на работната тетрадка. Както и в Alphaboat, децата се учат да четат по възможно най-естествения начин, забавлението е гарантирано, а резултатите са видими.