Често задавани въпроси

 • Кога е най-добре да започне изучаването на чужд език?

  Колкото по-рано започне детето, толкова по-лесно ще усвои чуждия език, стига той да му бъде поднасян редовно и систематично. В „Хелен Дорон” започваме с бебета под 1 година. Най-малките ни ученици не винаги разбират всичко, което им се казва по време на занятията, но попиват звуците, граматиката и интонацията на английския език, също както учат и майчиния.

  До неотдавна масовото разбиране е било, че децата нямат капацитета да учат едновременно повече от един език. И практиката, и научните изследванията показват, че е вярно точно обратното. До навършването на 6 години детският мозък е програмиран да учи езици. Научаването на чужд език в ранна възраст разширява броя на връзките в мозъка и спомага за усвояването на нови умения в различни области в по-късна възраст.

 • Твърди се, че в „Хелен Дорон” децата учат английски по естествен път. Какво означава това?

  Още от раждането децата започват да общуват със заобикалящия ги свят като слушат и имитират хората, с които контактуват. Те ежедневно подобряват уменията си чрез постоянно повторение – отначало на звуци, после на срички, думи и накрая изречения. Естественият ентусиазъм на родителите и близките им ги насърчава и подсилва желанието им да стават по-добри в общуването. Към третата година повечето деца свободно говорят родния си език. Това е естествения процес, който методът „Хелен Дорон” имитира: редовно и систематично слушане и положително насърчение в близка до семейната среда.

 • Защо да включа детето си точно в курсовете на „Хeлен Дорон”?

  Има поне 6 основателни причини да изберете „Хелен Дорон” на вашето дете:

  1. Редовното слушане на английски вкъщи, съчетано с положителната атмосфера в клас, провокират бързото постигане на успех. Това мотивира децата да продължават да прогресират и, най-важното, при нас МНОГО ИМ ХАРЕСВА!
  2. Методът „Хелен Дорон” взима предвид индивидуалния стил на учене на различните деца и използва игри, движения, музика и много забавни активности, за да подсили естествената им склонност към учене.
  3. Helen Doron English е цялостно преживявяне. Никоя друга школа не предлага толкова ефективна методология и възрастово подходящи учебни материали за всички обхванати от курсовете й възрасти – от бебета до тинейджъри. И макар че е най-добре усвояването на англисйки да започне възможно най-рано, децата и подрастващите могат да се включат в курсовете ни на всяка възраст и пак да имат голяма полза от обучението по нашия метод.
  4. Курсовете на „Хелен Дорон” се преподават в малки групи от 4-8 деца. От една страна, това дава предимствата на груповото взаимодействие, което е много по-ефективно от частните уроци. От друга страна, малките групи дават на всяко дете възможност да се изяви и да получи лично внимание.
  5. Нашите учители са една от най-важните причини да изберете някой от учебните центрове „Хелен Дорон”. Всички те преминават интензивно обучение, в което подробно се изучават методологията на преподаване и работата с ексклузивните ни учителски материали. В последствие редовно участват в допълнителни семинари за разширяване и усъвършенстване на квалификацията си. Учителите на „Хелен Дорон” са признати за най-добрите в бранша.
  6. И не на последно място, тъй като методът се основава на похвалата и насърчението, ние спомагаме за цялостното положително развитие на децата и превръщането им в личности, уверени в своите способности и умения.

 • Какво точно означава пасивно слушане вкъщи и какво се очаква от мен като родител?

  Пасивното слушане е неразделна част от метода „Хелен Дорон”. Оптимално това трябва да се случва два пъти на ден, по 15-25 минути всеки път. Това осигурява постоянното облъчване с английски, което е толкова важно в ранна възраст. Всеки наш учебен комплект включва 4 CD-та за пасивно слушане. Не е необходимо да насилвате детето да слуша съсредоточено музиката, диалозите и историите. Пасивното слущане е именно това – пасивно попиване на звуците, ритъма, интонацията и произношението на езика, който звучи като фон докато децата играят, подготвят се за сън или пътуват в колата, но не и когато гледат телевизия или се хранят със семейството.

 • Как работи пасивното слушане?

  И малките, и големите деца обожават повторението и нямат нищо против да слушат една и съща приказка хиляди пъти. Същото е и с нашите дискове. Родители се уморяват от тях, но децата – не. Всички курсове на „Хелен Дорон” са моделирани така, че учениците да бъдат постоянно и систематично  облъчвани от езика, с което максимално се доближават до  атмосферата на двуезичните семейства и чуждоезиковата среда.

 • Ще научи ли детето ми английски, ако още не говори?

  Децата започват учат от момента на раждането, а може би и преди това. Преди да проговорят, те попиват двуците, интонацията и произношението, на база на които ще формират думи, когато започнат да говорят.

 • Колко бързо ще видя резултати?

  Родителите често споделят, че комбинацията от активни уроци и пасивно слушане вкъщи веднага дава резултат.  Но всяко дете е различно и усвоява език със собственото си темпо. Изследванията показват, че двуезичните деца понякога проговорят по-късно от едноезичните, но бързо наваксват и дори надминават другарчетата си. Смесването на езиците също е често срещано, но и то бързо отминава.

 • Достатъчно ли е да ходим на урок веднъж седмично?

  Комбинацията от активни уроци в клас и пасивно слушане вкъщи е много ефективна и дава резултат при посещение веднъж в седмицата. Нашите центрове предлагат още две предимства: уроци по 60 минути и наваксване на пропуските, когато се наложи детето да остъства.

 • Само на английски ли са уроците?

  Да. Този стил на преподаване се нарича „метод на потапянето” и е доказано най-ефективният за изучаване на чужд език. Разбира се, понякога се налага използването на български, напр. когато нещо екстремно се случи в класната стая.

 • Трябва ли да знам английски?

  Не, не е необходимо. Важното е всеки ден да пускате CD-та от учебния комплект.

 • Кога започва систематичното изучаване на граматика?

  Децата до 7 години безпроблемно усвояват граматиката като част от говоримия език и я използват адекватно при общуване. В нашите центрове започваме да преподаваме четене на 6-7-годишна възраст, на 8 включваме и по-активно писане. Граматика започва да се преподава на деца от 9-годишна възраст нагоре, ако те вече имат добро ниво на говорим и писмен английски.

 • С кой курс трябва да започне моето дете?

  Най-добре е да обсъдите този въпрос в избрания от вас учебен център, но долната таблица дава ориентировъчна представа какво е подходящо за съответната възраст.

   

  Детето започва на: Препоръчителен курс
  1-2 г. Baby’s Best Start
  2-3 г. Toddler’s Best Start
  3-4 г. It’s a Baby Dragon
  4 -5  г. Fun with Flupe
  6-7 г. Jump with Joey
  8-9 г. Polly Reads and Writes
  9-10 г. Paul Ward’s World
  10-11 г. Paul Ward and the Treasure
  11-12 г. Teen English
  12-13 г. Teen English
  13-14 г. Teen English
   14-15 г.  Teen English