Образованието – най-добрата ваксина срещу криза IV

За четвърта година ФОНДЪТ ЗА СТИПЕНДИИ „Образованието – най-добрата ваксина срещу криза” на Школа по английски език за бебета, деца и ученици „Хелен Дорон Пловдив“ подкрепя мотивирани родители да инвестират в ранното езиково обучение на децата си чрез предоставянето на три пълни стипендии на обща стойност 4 050 лв. Дългосрочната цел на ФОНДА е в бъдеще младото поколение да разгърне пълния си потенциал и да допринесе за повишаването на капацитета на гражданското общество у нас и да работи за постигането на по-висок жизнен стандарт в България.

Условия за кандидатстване:

Единият от родителите кандидатства от името на детето. За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия:

  1. Детето Ви има българско гражданство.
  2. Детето Ви е на възраст между 1 и 6 години.
  3. Адресът на местоживеене на поне един от родителите е на територията на Област Пловдив.
  4. Предимство ще бъде дадено на родители, участвали в социално отговорен проект.
  5. Предимство ще бъде дадено на родители с международен опит (обучение, работа, друго).

Права и задължения:

„Хелен Дорон Пловдив“ предоставя пълна стипендия, покриваща разноските по учебните материали и таксата за годишен курс по английски език за съответната възраст на детето. Школата предоставя три пълни стипендии за учебната 2024/2025 година на стойност 4 050 лева.

Документи:

Кандидатите трябва да: попълнят този формуляр до 23:59 на 15 юни 2024 година.

Критерии:

Целта на ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ на школа по английски език за бебета, деца и ученици „Хелен Дорон Пловдив“ е да подпомогне родители, които имат вътрешната мотивация, воля и амбиция да допринесат за положителната промяна на България в посока просперитет и издигане на жизнения стандарт на населението.

Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са:

  • Мотивация да подпомогнат ранното езиково развитие на детето си.
  • Участие на детето в други дейности, свързани с ранното детско развитие.
  • Наличие на международен опит на един или на двама от родителите.
  • Мотивация за това как ранното езиково образование може да допринесе за развитието на гражданското общество в България.
  • Участие на един или на двама от родителите в допълнителни дейности и проекти с определена обществена значимост.

Етапи 2024:

до 15 юни – Кандидатстване по документи.

до 23 юни – Одобрените кандидати ще получат отговор.

От 24 до 30 юни – Индивидуално онлайн интервю с комисията на Фонда за стипендии към “Хелен Дорон Пловдив”

До 1 юли – Обявяване на тримата стипендианти

Share