Образованието – най-добрата ваксина срещу криза III

За трета поредна година Фондът за стипендии „Образованието – най-добрата ваксина срещу криза” на  „Хелен Дорон Пловдив“ подкрепя мотивирани родители да инвестират в ранното езиково обучение на децата си и по този начин да подпомогнат развитието на пълния им потенциал. Така в бъдеще те могат да допринесат за повишаване на капацитета на гражданското общество у нас и за постигането на висок жизнен стандарт в България.

Условия за кандидатстване:

Единият от родителите кандидатства от името на детето. За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия:

1. Детето Ви има българско гражданство.

2. Детето Ви е на възраст между 1 и 6 години.

3. Адресът на местоживеене на поне един от родителите е на територията на Област Пловдив.

4. Предимство ще бъде дадено на родители, участвали в социално отговорен проект.

5. Предимство ще бъде дадено на родители с международен опит (обучение, работа, друго).

 

Права и задължения:

„Хелен Дорон Пловдив“ предоставя пълна стипендия, покриваща разноските по учебните материали и таксата за годишен курс по английски език за съответната възраст на детето. Школата предоставя три пълни стипендии за учебната 2022/2023 година.

Документи:

Кандидатите трябва да: попълнят този формуляр до 23:59 на 12 август 2022 година.

Критерии:

Целта на Фонда за стипендии на школа по английски език „Хелен Дорон Пловдив“ е да подпомогне родители, които имат вътрешната мотивация, воля и амбиция да допринесат за положителната промяна на България в посока просперитет и издигане на жизнения стандарт на населението.

Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са:

· Мотивация да подпомогнат ранното езиково развитие на детето си.

· Участие на детето в други дейности, свързани с ранното детско развитие.

· Наличие на международен опит на един или на двама от родителите.

· Мотивация за това как ранното езиково образование може да допринесе за развитието на гражданското общество в България.

· Участие на един или на двама от родителите в допълнителни дейности и проекти с определена обществена значимост.

 

Етапи 2022:

до 12 август – Кандидатстване по документи.

до 19 август – Одобрените кандидати ще получат отговор.

23, 24 и 25 август – Индивидуално онлайн интервю с комисията от “Хелен Дорон Пловдив”

26 август – Обявяване на тримата стипендианти

 

Share