HelenDoron-Blog-young-heroes-in-action-fb-action

Да подкрепим нашите „млади герои”!

На 22-и и 23-и април ученици от 6 учебни центъра „Хелен Дорон” в София сложиха супергеройските си наметала и излязоха на мисия – да се възпротивят срещу масовото присъствие на кучешки изпражнения в градинките, където играят деца. За целта направихме табелки, които поставихме из целия град, за да подсещат собствениците да изхвърлят отпадъците на любимците си където трябва.

Месец по-късно от табелките почти няма следа. Не знаем кой и защо ги маха, но от 400-е, които поставихме, са останали едва десетина.

Отзвукът от кампанията ясно показа, че много хора се вълнуват от този проблем, оценяват инициативата на нашите „млади герои” и биха искали да ни подкрепят не само на думи, но и с дела. Затова приканваме всеки, който е съпричастен към каузата, да закупи табелка от нашите учебни центрове в София и да я постави на видно място. Цената на една табелка е 5 лв. Така несъмнено ще окуражим децата, които осъществиха кампанията и сега са много разочаровани от краткотрайния й ефект, че усилията им не с а били напразни!

Да преборим с общи усилия кучешките изпражнения по паркове и градинки. Те са не само неприятни, но и опасни за детското здраве!

Благодарим ви за подкрепата!

Share